Integritetspolicy för www.arlaunika.se

Arla Foods AB, Lindhagensgatan 126, Stockholm (”Arla Foods”) respekterar din personliga integritet. Denna informationstext beskriver hur Arla Foods, som personuppgiftsansvarig, samlar in och behandlar personuppgifter om dig i samband med våra tjänster och användningen av vår webbplats på www.arlaunika.se.

Läs denna policy noga så att du förstår hur vi behandlar, använder och utlämnar dina personuppgifter. Om du har frågor rörande Arla Foods behandling av dina personuppgifter hittar du kontaktvägar i punkt 6.

 

1. Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personuppgifterna för följande ändamål och baserat på de angivna rättsliga grunderna:

Hantering av köp från Arlas webbshop

När du beställer produkter från vår webbshop måste du ange namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningsinformation, produkterna du önskar beställa och eventuella kommentarer på din beställning. Detta för att vi ska kunna hantera din order och leverera produkterna till dig (GDPR art 6(1)(b)).

För att kunna hantera betalningen behöver vi dela dina betalningsuppgifter med våra samarbetsparters för betalningslösningar. För att kunna fullgöra din leverans behöver vi dela ditt namn och adress med de transportföretag vi samarbetar med (GDPR art 6(1)(b)).

 

Utskick av nyhetsbrev

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev kommer vi lagra de personuppgifter du anger (namn, e-postadress) för att skicka relevant och riktad marknadsföring.

Behandlingen baseras på ditt samtycke (GDPR art. 6(1)(a). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke om du inte längre vill få våra nyhetsbrev.

 

Deltagande i tävlingar

Om du deltar i tävlingar anordnade av Arla kommer vi behandla personuppgifterna du anger (namn, e-postadress, tävlingsbidrag, svar på frågor, etc.) för att administrera tävlingen, välja och kontakta vinnaren (GDPR art. 6(1)(b)).

Beroende på tävling och pris kan vi komma att dela ditt namn, kontaktuppgifter och prisuppgifter med tävlingsprisleverantörer och transportföretag (GDPR art. 6(1)(b).

Om lagstiftningen kräver kommer vi dela ditt namn och prisuppgifter med Skatteverket (GDPR art. 6(1)(c)).

 

För att kunna återkoppla när du kontaktat oss via arlaunika.se eller andra kontaktvägar (e-post, sociala medier, etc.) – kundtjänst.

Om du kontaktar oss kommer vi registrera de personuppgifter du anger (t.ex. namn, företag, roll, e-postadress, din förfrågan, etc.).

Vår kundtjänst har tillgång till dessa uppgifter så vi kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt (GDPR art. 6(1)(f)).

 

Marknadsföring

Vi använder cookies för att ge dig marknadsföring och föreslå mer relevant innehåll på vår webbplats och tredjepartssajter (retargeting). Det här baseras på ditt cookie-samtycke, och det efterföljande användandet av cookie-data baseras på vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och vårt företag. Läs mer om vår cookie-policy här.

Vi använder också sociala medier-plattformars verktyg för att marknadsföra våra produkter (t.ex. Facebook Custom Audience).  För det ändamålet kan vi komma att uppge krypterade e-postadresser som vi erhållit från dig (t. ex. när du registrerat dig för nyhetsbrev eller köp något från vår webbshop) till sociala medier-plattformarna, så att de kan visa marknadsförda inlägg i ditt flöde. Utlämnandet baseras på vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter (GDPR art. 6(1)(f)).

 

Evenemang

Om du anmäler ditt deltagande i ett evenemang arrangerat av Arla kommer vi registrera personuppgifterna du uppgav till oss (såsom namn, e-postadress, evenemang, evenemangsdatum) för att kunna administrera evenemanget och ditt deltagande, bekräfta din anmälan samt komma i kontakt med dig vid eventuella förändringar (GDPR art. 6(1)(b)).

 

Förbättra vår webbplats

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats och säkerställa dess funktionalitet, för att spåra trafik till vår webbplats och för att optimera innehåll på sidorna. Det här baseras på ditt cookie-samtycke, och det efterföljande användandet av cookie-data baseras på vårt berättigade intresse av att förbättra vår webbplats. Läs mer om vår cookie-policy här.

 

Interaktion med Arla på sociala medier-plattformar

Om du följer eller interagerar med oss på någon av våra sociala medier-sidor såsom Facebook, Instagram etc. så kommer informationen du uppger vara föremål för det här integritetsmeddelandet såväl som integritetsmeddelandet på respektive sociala medier-plattform. Vi uppmuntrar dig att läsa integritetsmeddelandet på sådana sociala medier-plattformar.

 

B2B relations (suppliers, customers, business partners)

In connection with your cooperation with Arla, we will process the personal data, which we receive in connection with any orders and deliveries to control the payment and services (name, contact details, title, company name, etc.). Further we will use the data to maintain the business relationship with the company that you represent, or to administer any activities that you engage in. 
The basis of our processing of your personal data is our legitimate interest in holding your data in order to perform any contracts with the company that you represent, and to build the business relations with that company (GDPR article 6(1)(f)).

För information om hur vi använder dina personuppgifter när du söker jobb på Arla Foods – klicka här.

 

2. Utlämnande och överföring av personuppgifter

Vi utlämnar dina personuppgifter enligt ovan. I tillägg till detta gör vi personuppgifter tillgängliga för våra affärspartners, inklusive IT-leverantörer som lagrar och behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa affärspartners och leverantörer omfattas av Arlas instruktioner för lagring och behandling av personuppgifter

Somliga personuppgiftsbiträden och underbiträden kan vara belägna utanför EU. Överföringen av personuppgifter baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller EU-US Privacy Shield när tillämpligt.

 

3. Lagringsperiod

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra ovanstående ändamål, och för att uppfylla rättsliga förpliktelser, inklusive bokföringslagstiftning i de länder vi är verksamma.

 

4. Dina rättigheter

Med vissa lagstadgade undantag har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig.

Vidare har du rätt att begära att vi rättar personuppgifter om dig som kan vara felaktiga, liksom att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Du kan begära att få tillgång till alla personuppgifter som du tillhandahållit till oss i ett strukturerat, allmänt vedertaget och maskinläsbart format, om vår behandling av personuppgifterna är baserad på ditt samtycke eller på ett avtal du träffat med oss (dataportabilitet).

På begäran av dig raderar vi dina personuppgifter, om vi inte har en rättslig grund för att fortsätta behandlingen.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet, till exempel Datainspektionen.

 

5. Rätt att invända

Du har rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter baserad på våra berättigade intressen (GDPR art. 6(1)(f)). I så fall avslutar vi behandlingen, om inte en fortsättning är möjlig för att våra berättigade intressen upphäver ditt intresse, eller om vi inte behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara en rättslig fordran.

 

6. Utöva dina rättigheter

Som beskrivet i avsnitt 4 och 5 ovan har du ett antal rättigheter gällande vår behandling av dina personuppgifter. Skicka din begäran till oss med hjälp av vårt digitala formulär om du vill utöva dessa rättigheter. Du hittar det här.

 

7. Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy.

 

Version 2.0, februari 2020