Tistrup Mejeri

Årstidsost

Fås på utvalda restauranger och i Arla Unikas butiker.

Efterglød

Från 250 g | 90 kr

Havgus 12

Från 250 g | 100 kr

Havgus 24

Fås på utvalda restauranger och i Arla Unikas butiker.

Kornly

Fås på utvalda restauranger och i Arla Unikas butiker.

Kry

Från 200 g | 106 kr

Skærsild

Fås på utvalda restauranger och i Arla Unikas butiker.