Jul & Nyår

Saltat Smör

450 g | 76 kr

Grädde 50%

250 ml | 25 kr

Årstidsmjölk

1 liter | 18 kr