Jul & Nyår

Saltat Smör

450 g | 100 kr

Grädde 48%

Fås på utvalda restauranger och i Arla Unikas butiker.

Årstidsmjölk

Fås på utvalda restauranger och i Arla Unikas butiker.