Användarvillkor

Villkor

Arla Foods standardvillkor för användning av webbplatsen. Denna webbplats levereras till dig av Arla Foods amba. Om du har några kommentarer eller frågor, vänligen kontakta oss på unikawebshopse@arlafoods.com eller genom att skriva till oss på Sønderhøj 14, 8260 Viby J, Danmark.

Genom att gå in och använda webbplatsen anses du ha läst och accepterat dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa användarvillkor eller någon del av dem, bör du inte gå in på eller använda webbplatsen.

Arla kan ändra dessa användarvillkor då och då. Din fortsatta användning av denna webbplats (eller någon av Arlas andra webbplatser) efter en sådan ändring visar att ditt avtal är bundet av de ändrade användarvillkoren.

Vi kommer att belysa alla ändringar vi gör i användarvillkoren men vi rekommenderar att du ofta kontrollerar användarvillkoren. Om du inte samtycker till någon ändring av användarvillkoren måste du omedelbart sluta använda Arlas webbplatser.

 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Arla gör allt för att se till att innehållet på webbplatsen är korrekt och aktuellt, men Arla erbjuder inga garantier (vare sig uttryckligen underförstått eller på annat sätt) vad gäller tillförlitligheten, riktigheten eller fullständigheten av informationen som visas på webbplatsen.

Arla får ta bort material från webbplatsen efter eget gottfinnande och utan att meddela något.

All information som erbjuds i samband med näringsinnehållet eller hälsofördelarna för någon av Arla-produkterna eller i relation till andra medicinska problem är generellt. Det kan inte ersätta medicinsk rådgivning, och det bör inte litas på. Du bör ta upp specifika frågor med din läkare. Om du väljer att lita på sådan information gör du det helt på egen risk och (med förbehåll för tillämpliga lagar) kan Arla inte hållas ansvarigt för resultatet.

 1. INTELLEKTUELLT ÄGANDE

Du erkänner och samtycker till att all upphovsrätt, varumärken och andra immateriella rättigheter på webbplatsens innehåll, mjukvara och all HTML och annan kod som finns på denna webbplats, ska alltid förbli ägt av Arla och / eller dess licensgivare och är skyddad av upphovsrätt och andra lagar och internationella fördragsbestämmelser.

Användare får inte ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, omfördela, reproducera, publicera, licensiera, kommersiellt utnyttja, skapa derivatverk från, överföra eller sälja material som kan visas på webbplatsen då och då utan att först ha fått tillstånd att göra det från Arla skriftligen.

Webbplatsen och dess innehåll är upphovsrättsmaterial och upphovsrätten ägs av Arla Foods om inget annat anges. Utan att begränsa det ovanstående är det uttryckligen förbjudet att kopiera ovan listade material till någon annan server eller plats för publicering, reproduktion eller distribution.

Alla varumärken som visas på webbplatsen ägs antingen av Arla Foods eller Arla Foods har fått tillstånd från varumärkesägaren att använda varumärket på webbplatsen.

Om du vill få tillstånd att använda något varumärke eller annat material som kan visas på webbplatsen då och då, kontakta Tove Graulund på trademarks@arlafoods.com.

 1. BILDBANK

Vissa bilder och material görs tillgängliga för begränsad användning genom Image Bank.

Om du vill använda något av de bilder eller material som visas i Image Bank måste du registrera dig hos Arla först. Ett registreringsformulär och licensvillkoren visas i Image Bank.

 1. FÖRBUD MOT KOMMERSIELL ANVÄNDNING AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL

Du har tillåtelse att använda material som visas på webbplatsen då och då, och endast uttryckligen godkänts av Arla eller dess licensgivare.

Denna webbplats är avsedd att tillhandahålla information som rör Arla-produkter och webbplatsen är endast avsedd för personlig, icke-kommersiell användning.

Användare får inte använda denna webbplats eller något av materialet som visas på webbplatsen då och då för att främja kommersiellt syfte, inklusive (men inte begränsat till) reklam eller för att marknadsföra eller generera aktivitet på någon annan webbplats.

 1. LÄNKA

Arla kan från tid till annan inkludera länkar på denna webbplats till andra webbplatser eller resurser som drivs av andra parter än Arla. Dessa länkar tillhandahålls för användarnas bekvämlighet och Arla ansvarar inte för tillgängligheten av sådana externa webbplatser eller resurser och stöder inte eller tar ansvar för innehållet på sådana externa webbplatser eller resurser och har inget ansvar för eller kontroll över integritetspolicyn (om någon) av operatörerna på de externa webbplatserna.

Du rekommenderas starkt att kontrollera användarvillkoren och sekretesspolicyn på dessa externa webbplatser innan du går in eller använder dem.

Om du vill skapa en hyperlänk till denna webbplats eller till någon annan webbplats som drivs eller underhålls av Arla Foods, vänligen kontakta Helle Braad Lindahl på arla@arlafoods.com. Arla välkomnar generellt länkar till sina webbplatser. Men genom att länka samtycker du till att Arla kan kräva att länken tas bort, om det är Arlas åsikt att någon aspekt av länkwebbplatsen, dess innehåll eller något annat ärende som rör länken är stötande för Arla.

 1. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Internet är i sin natur ett opålitligt medium. Följaktligen accepterar du att denna webbplats erbjuds på och som tillgänglig basis.

Arla vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt hela tiden, men Arla garanterar inte att denna webbplats kommer att vara oavbruten, i tid, säker eller felfri, att fel kommer att korrigeras eller att denna webbplats eller servern som gör det tillgängligt är fria från virus eller buggar eller andra defekter.

Även om Arla inte utesluter ansvar för dödsfall eller personskada, genom att acceptera dessa användarvillkor, accepterar du att Arla inte kan hållas ansvarigt mot dig för någon förlust eller skada du drabbas till följd av att du besöker denna webbplats eller använder informationen tillgänglig på hemsidan. Du måste vidta dina egna försiktighetsåtgärder (inklusive men inte begränsat till att installera adekvata skyddsåtgärder för att skydda dig mot virus och se till att du behåller uppdaterade kopior av all information) för att skydda dig mot förlust eller skada.

 1. INTEGRITETSPOLICY

Arla Foods vet att du bryr dig om hur information om dig används och delas och är noga med att se till att all sådan information som kommer i vår besittning är ordentligt omhändertagen. Denna sekretesspolicy anger stegen som vi vidtar för att säkerställa att all information som ges till oss hålls säker och konfidentiell och endast används för de ändamål vilka de tillhandahålls.

PERSONLIG INFORMATION

Den enda personliga information som vi samlar in är den personliga information som du ger oss när du registrerar dig eller när du kommunicerar med oss via vår webbplats. Vi kommer när som helst, på din begäran, ge dig en kopia av all personlig information som vi har om dig.

Vår webbplats lagrar eller fångar inte in personlig information automatiskt utan loggar bara användarens Internetprotokoll adress som automatiskt känns igen av webbservern som sedan levererar webbsidor till din dator. Om du är ansluten till Internet har du en Internetprotokoll-adress som kan se ut så här: 197.188.58.9.


Denna webbplats använder cookies för att samla in teknisk information för statistiska ändamål av icke-personlig karaktär, från vilka du inte kan identifieras och som krävs för systemadministration. En cookie är ett meddelande som ges till en webbläsare av en webbserver. Det används t.ex. att identifiera en användares dator för att registrera besöksmönster på webbplatsen

Syften för vilka personlig information kan användas

All personlig information som du tillhandahåller oss kommer endast att användas för följande ändamål: Att tillhandahålla information, produkter eller tjänster till dig på begäran av dig.

 • Att informera dig om produkter och tjänster från Arla Foods eller Arla Foods Group som kanske intresserar dig eller andra marknadsföringssyften.
 • För intern granskning.
 • För att förbättra webbplatsens innehåll.
 • Att anpassa webbplatsens innehåll och / eller layout för varje enskild användare.
 • Att meddela användare om uppdateringar på webbplatsen.
 • Att sammanställa och avslöja statistik om våra användare och deras preferenser. Statistiken är dock anonym och identifierar inte enskilda användare.

UTLÄMNING AV INFORMATION

Vi kommer inte att överlämna någon av dina personliga uppgifter till någon tredje part, utom medlemmar av Arla Foods Group, utan ditt samtycke, vilket ska anses givet under de omständigheter som anges nedan om du inte anger något annat.

ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETS POLICY

Om vi beslutar att ändra vår integritetspolicy publicerar vi ändringarna här. Men om vi gör väsentliga förändringar i hur vi använder din personliga information kommer vi att be om ditt samtycke innan vi gör det