Affinage

Affinage ger osten smak

Affinage är en mejeriteknisk term för det hantverk som ligger bakom förädlingen av en ung grundost till en ätfärdig produkt. Mejeristen, eller verksamheten, som utför affinaget kallas för en ”affinör”.

I modern gastronomi orienterar vi oss efter råvarukvalitet. Vi har lärt oss att råvarans kvalitet är utgångspunkten för den gastronomiska upplevelsen. Även för ost är råvarans, mjölkens, kvalitet viktig. Men den är inte avgörande för ostens smak.

Nyckeln till smakens komplexitet, djup och originalitet ligger i användningen av en rad olika högt specialiserade, traditionella eller innovativa affinage-tekniker, som vi kontinuerligt justerar och förfinar.

Här på sidan hittar du länkar till beskrivningar av några av de affinage-tekniker vi använder, de ostar som de resulterar i samt de metoder och recept som är relevanta för de olika osttyperna.


Affinage-tekniker


Här affinerar vi