Troldhede Refinement Center

Vidste du at...

På Troldhede Mejeri finns Refinement Center Unika, där vi framställer mögelostar som Gnalling, Krondild, Ask, Loke och Femme Fatale. Ostarna utvecklas i olika temperaturer och fuktighetsgrader samt med bakteriekulturer som är unika för de enskilda ostsorterna.