Återbetalningspolicy

ALLMÄNT OM ÅNGERRÄTT OCH KONSEKVENSERNA FÖR ÅNGERRÄTT

Enligt konsumentavtalslagen har du i allmänhet 14 dagar att ångra dig när du handlar online. Detta innebär att du i allmänhet har rätt att ångra ditt köpavtal med www.arlaunika.se utan motivering inom 14 dagar.

Observera dock att det finns undantag från ångerrätten, som visas i avsnittet nedan. Ångertiden löper ut 14 dagar efter den dag då du eller en person som du har angett får fysisk besittning av varorna.

För att utöva ångerrätten, meddela oss via e-post: unikawebshopse@arlafoods.com. Ångerfristen följs om du lämnar in ditt meddelande om utövande av ångerrätten innan tidsfristen för utträde har löpt ut.

Om du utövar din ångerrätt, kommer vi att ersätta alla betalningar som du gjort, inklusive leveranskostnader (exklusive eventuella extra kostnader som ett resultat av ditt val av en annan leveransform än den billigaste formen för standardleverans vi erbjuder), utan onödig försening och under alla omständigheter inom 14 dagar efter det att vi fick ett meddelande om ditt beslut att ångra. Vi kommer att göra en sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har avtalat annat. Hur som helst debiteras du inga avgifter till följd av återbetalningen.

 

Vi kan hålla tillbaka återbetalningen tills vi har tagit emot varorna, eller om du har lämnat dokumentation på att du har returnerat varorna, beroende på vad sker först. Du måste returnera varorna eller leverera dem till oss utan onödigt dröjsmål och inom 14 dagar efter det att du informerat oss om utövandet av ångerrätten. Tidsfristen uppfylls om du returnerar varorna före utgången av de 14 dagarna. Du måste bära kostnaderna för att returnera varorna själv.

Du är ansvarig för eventuella försämringar i varans värde på grund av annan hantering än vad som är nödvändigt för att bestämma varornas typ, egenskaper och sätt att använda varorna.

UNDANTAG TILL ÅNGERRÄTT

Enligt konsumentavtalslagen finns det ingen ångerrätt vid köp av biljetter, mat, drycker eller andra hushållsartiklar som levereras till konsumentens hem, hemort eller arbetsplats. Som köpare av sådana varor på arlaunika.se har du därför ingen ångerrätt.

KLAGOMÅL

Enligt reglerna i lagen om försäljning av varor är ett tvåårigt klagomål giltigt för dig som konsument. Tänk dock på att din rätt att klaga löper ut före uppsägningstiden för två år om varan i fråga är mindre än 2 år.

Om du har upplevt fel eller utelämnanden i din leverans, skulle vi gärna höra från dig. Om du har ett klagomål, meddela oss inom en vecka efter att du upptäckt felet / defekten.

Om du vill klaga, vänligen kontakta vår kundtjänst via e-post: unikawebshopse@arlafoods.com. Därefter skickar vi dig de relevanta dokumenten som ska fyllas i. Produkter som returneras måste skickas till: Falbygdens Osteria AB, Göteborgsvägen 19, 52130 Falköping, Sverige, Att: Klagomål Arla Unika.
I första hand måste du täcka alla utgifter för att få objektet till adressen.
Om ditt klagomål är acceptabelt täcker vi dina fraktkostnader.