Berätta historien om ostarna

Som en kompetent ostvärd är det du som skapar förutsättningarna för ostserveringen och berättar en meningsfull historia om ostarna.

Berätta om ostarnas olika aspekter för att skapa en sublim ostupplevelse. Du känner dina gäster och därmed på vilken nivå de vill berikas med kunskap och hur djupt berättelsen ska gå. Ett bra sätt att börja är att ge en kort introduktion av ostens typ, mejeri och smak. Du kan berätta om grundtanken bakom osten och vad den kan tillföra, framställningen på mejeriet samt ostens namn. Ge även en introduktion till hur osten ska serveras och vilka tillbehör som passar. Vi har försökt förmedla de centrala delarna av ostens resa på de enskilda produktsidorna, till exempel för Gnalling. Dessutom har vi en rad tillbehör i vårt sortiment som matchar de olika ostarna. Våra bästa förslag på kombinationer ser du här.

Därutöver skadar det sällan att berätta historien bakom Arla Unika, ett projekt som sjösattes av Arla 2002 under namnet Kokkeprojektet (Kockprojektet) och som nu heter Arla Unika. Grundtanken är att lyfta mejeri till nya höjder genom att skapa mejeriprodukter i gastronomisk världsklass.


Äldre inlägg